Branding — Push The Tempo

Social Media Manager zajmujący się produkcją contentu, a w szczególności fotografią.

Być widocznym w taki sposób, by wyróżniać to co najważniejsze u innych — to główne wyzwanie projektu. Sygnet marki stał się jej motywem przewodnim, symbolizującym kadrowanie na najważniejszych aspektach klientów. Mocne kontrasty, nowoczesna typografia oraz minimalistyczne kompozycje z wykorzystaniem motywu przewodniego mają za zdanie wzmocnić pozycjonowanie marki specjalizujej się w nowych mediach.

Motyw przewodni marki Push The Tempo wykorzystany na wizytówce Wizytowka - Element identyfikacji wizualnej marki Push The Tempo Element identyfikacji wizualnej marki Push The Tempo Element identyfikacji wizualnej marki Push The Tempo Element identyfikacji wizualnej marki Push The Tempo Element identyfikacji wizualnej marki Push The Tempo

O projekcie

Zakres

‧ Analiza otoczenia

‧ Atrybuty marki

‧ Strategia komunikacji

‧ Identyfikacja wizualna

‧ Księga znaku

‧ Akcydensy

Zespół

Creative Director: Tomasz Bilak

Designers: Tomasz Bilak

Brand Strategy: Tomasz Bilak