Proces Branding™

Efekt pracy z ludźmi to nie tylko realizacje projektowe ale również sprawdzony i efektywny proces współpracy. Zwiększone zaangażowanie oraz łatwiejsze śledzenie postępów zgodnie z harmonogramem to przykładowe benefity Procesu Branding™

Zanim zaczniemy

Indywidualne podejście do każdego projektu nie wyklucza przeprowadzenia go w sposób zaplanowany i przejrzysty. Proces został podzielony na 5 etapów, które pomogą nam dotrzeć do wyznaczonego celu bez błądzenia po drodze. Przed podjęciem współpracy określimy harmonogram projektu, zakres współpracy, kosztorys oraz warunki umowy i przekazania praw autorskich.

Brief,
Research,
Analize

Proces tworzenia marki
Przedstawienie procesu współpracy oraz tworzenia spójnego wizerunku marki.

Zrozumienie marki
Określenie obszaru działania marki, sensu jej istnienia oraz sposobu działania.

Proces zakupowy klienta
Omówienie na kim marka skupia uwagę oraz przejście krok po kroku ścieżki zakupowej klienta.

Identyfikacja celów i wyzwań
Lepsze zrozumienie tego gdzie chcemy się znaleźć w przyszłości oraz określenie głównych szans i zagrożeń.

Zaplanowanie procesu projektowego
Wspólne wypracowanie harmonogramu oraz poziomu zaangażowania na poszczególnych etapach procesu.

Audyt Marki

Analiza komunikacji marki
Sprawdzenie aktualnej komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.

Analiza istniejących materiałów
Poznanie potrzeb oraz problemów związanych z materiałami promocyjnymi.

Analiza istniejących potrzeb wizualnych
Synteza zebranych informacji w celu określenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie tożsamości wizualnej.

Analiza otoczenia

Analiza komunikacji zewnętrznej
Sprawdzenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej konkurentów oraz klientów.

Szanse oraz zagrożenia
Lepsze poznanie możliwości zbudowania trwałego i skutecznego wizerunku marki na rynku.

Trendy na rynku
Poznanie możliwości mających wpływ na sprawniejsze zdobywanie rozpoznawalności na rynku.

Warsztat Brand

Przedstawienie wyników
Omówienie wyników dotychczasowych analiz oraz wniosków z nich wynikających.

Spojrzenie na nowo
Zderzenie podstaw marki poznanych na etapie kickoff'u z wynikiem analiz.

Określenie charakteru marki
Warsztaty określające charakter marki oraz wynikający z niego styl komunikacji.

Zgłębienie oczekiwań i założeń projektu
Spisanie celów szczegółowych dla projektu oraz kryteriów jakie powinna spełniać projektowana tożsamość marki.

Synteza informacji
Podsumowanie zebranych danych z poprzednich etapów.

Wytyczne do projektu
Określenie głównych atrybutów marki oraz wytycznych dla tożsamości wizualnej i komunikacji.

Brief
Przedstawienie wyników pracy na całym pierwszym etapie (Brief, Research, Analize) będących wytycznymi do dalszej pracy nad tożsamością marki.

Zgłębienie oczekiwań i założeń projektu
Spisanie celów szczegółowych dla projektu oraz kryteriów jakie powinna spełniać projektowana tożsamość marki.

Naming

Design

Koncept

Koncepcja tożsamości wizualnej marki
Key Visual marki – główny motyw graficzny marki, zawierający kolorystykę, typografię, kompozycję oraz przykładowe zdjęcia/ilustracje. Minimum dwie koncepcje.

Styleboard
Prezentacja inspiracji ze świata oraz możliwości wdrożenia.

System Identyfikacji

Rozwinięcie kierunku do systemu identyfikacji wizualnej
Implementacja koncepcji na elementach, które mogą funkcjonować w otoczeniu marki.

Key Visual
Opracowanie systemu dla głównego motywu graficznego oraz obrazów związanych z marką

Znak Graficzny
Projekt znaku graficznego marki (logo)

Typografia
Wybór i standaryzacja systemu typograficznego marki

Kolorystyka
Wybór i standaryzacja palety kolorystycznej w wymaganych standardach (rgb, cmyk, pantone, ral)

Obrazy
Wybór i propozycja stylu obrazów (zdjęcia, ilustracje) w komunikacji marki

Guidelines
Opracowanie zasad systemu identyfikacji wizualnej oraz zamieszczenie ich na portalu lub w dokumencie. Przykładowy zakres opracowania:

Logo
Idea, konstrukcja, obszar bezpieczny, kolorystyka, skalowanie i rozmiar minimalny cyfrowo i analogowo, zastosowanie w kompozycji, istniejące formy i zapis.

Typografia
Prezentacja kroju, hierarchia styli akapitowych, mikrotypografia, stopnie pisma i interlinia, długość wiersza, metryki dynamiczne, zastosowanie w kompozycji, zasady pisowni w komunikacji marki, tabele, elementy UI

Paleta kolorystyczna
Prezentacja palety, standaryzacja kolorów, zastosowanie w kompozycji, dostosowanie do standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnością, skala kontrastu, elementy UI

Layout
Opisanie systemu kompozycji dla marki i przykłady zastosowania.

Implement

Wdrożenie

Opcjonalnie

Wdrożenie nowej tożsamości wizualnej
Projekt materiałów w punktach styku. Tworzenie wybranych materiałów komunikacji marki według ustalonego zakresu projektu i kosztorysu.

Np. Akcydensy, Szablony druków, Materiały promocyjne, Szablony Social Media, Szablony MS Word i PowerPoint.

Produkcja

Opcjonalnie

Przygotowanie plików
Stworzenie archiwum projektów przygotowanych do produkcji (najczęściej do druku).

Wybór podmiotu odpowiadzialnego za realizację
Analiza rynku i wybór najlepszej oferty uwzględniając potrzeby projektowe oraz określony budżet.

Nadzór na produkcją
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

Notes

Dokumentacja

Zamknięcie projektu
Sprawdzenie zgodności projektu i jego zakresu z założeniami oraz umową.

Przekazanie plików
Przygotowanie i przesłanie archiwum plików z zaprojektowanymi materiałami oraz dostępów do źródeł zewnętrznych jeśli takie były.

Przekazanie majątkowych praw autorskich
Kontakt z podmiotem realizującym produkcję oraz dbałość i odpowiedzialność za realizację materiałów.

Growth

Rozwój marki

Od tego momentu wszystko zależy od Was.
Jeśli będziecie trzymać się wyznaczonych celów oraz dbać o spójność i konsekwencję w działaniach – rozwój i sukces marki będą w łatwiejsze do osiągnięcia.

Dalsza współpraca

Opcjonalnie

Analiza potrzeb
Sprawdzenie czy podczas procesu projektowego pojawiły się dodatkowe potrzeby, które nie zostały wcześniej wyłonione – przygotowanie listy.

Spotkanie uzupełniające
Określenie zasad dalszej współpracy oraz kosztorysu.

Harmonogram

Zaprezentowany harmonogram przedstawia przykładowy proces podzielony na etapy rozłożone w czasie.

Dobra współpraca wymaga zrozumienia

Są kwestie, które pojawiają się niezależnie od typu branży, zakresu projektu czy wielkości marki, której styl komunikacji będziemy współtworzyć. W rozwinięciu znajdziesz skrócone informacje na najważniejsze tematy. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do mnie.

 • Prawa autorskie


  Zwyczajowo oferta obejmuje przekazanie pełnych praw majątkowych bez ograniczeń. Ciężko byłoby budować markę nie mając pełni możliwości prawnych. Bywają jednak przypadki udzielenia np. 2 letniej licencji na wypracowaną tożsamość wizualną i jej elementy.

 • Pliki otwarte


  Moim zadaniem jest zaprojektować narzędzia, które pomogą budować spójną i rozpoznawalną markę. Dlatego moja oferta obejmuje przekazanie plików otwartych (.indd, .ai, .pdf, inne), czyli takich, które można edytować.

 • Kroje pisma


  Może zdarzyć się, że zaproponowany przeze mnie krój pisma do komunikacji będzie wymagał dodatkowej licncji. W takim wypadku wymaga on dodatkowego zakupu.

 • Obrazy


  Wykonanie dodatkowych zdjęć, ilustracji czy zakup obrazów nie jest standardowo objęte ofertą i wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

 • Copywriting


  Praca copywriterska oraz tłumaczeniowa mogą zostać wliczone w kosztorys podstawowy lub rozliczone osobno. Nie są częścią podstawowej usługi projektowej.

 • Poprawki


  Proponuję 2 runy poprawkowe na każdym etapie procesu jednak dokładna liczba poprawek jest kwestią indywidualną. Od liczby ustalonych poprawek zależy również finalny koszt całego projektu.

 • Strona WWW


  Tworząc tożsamość wizualną marki przygotowuję również fundament pod stronę WWW. Przy projektach obejmujących stronę WWW współpracuję z osobami, które specjalizują się w tym zakresie. Zwyczajowo proponuję utworzenie osobnego zlecenia oraz umowy, która rozpocznie się po zakończeniu całego procesu brandingowego lub w jego trakcie po zakończeniu pracy nad systemem ID.